Tin tức Hội

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

00:00 29/01/2014

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI IN HÀ NỘI

––––––––––––––

Số:56/QĐKT-HIHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng các tập thể, cá nhân hội viên Hội in Hà Nội

          - Căn cứ quyết định số 423QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội In Hà Nội;

          - Căn cứ vào Điều lệ Hội In Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số: 5675/QĐ-UBND ngày 07/12/2012;

          - Căn cứ đề nghị của Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội in Hà Nội ngày 16/01/2014.

          - Xét thành tích của các Doanh nghiệp, hội viên Hội In Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.    Tặng bằng khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân (có danh sách kèm theo).

Điều 2.    Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Văn phòng Hội in Hà Nội và các tập thể, cá nhân hội viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Điều 3.    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu VP

 

TS. Bùi Doãn Nề

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI IN HÀ NỘI

––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 56 ngày 24 tháng 01 năm 2014)     

 

I. Tập thể:

1. Công ty TNHH một thành viên In Quân đội I.

2 Công ty CP sản xuất và thương mại PP.

3. Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát.

4. Công ty TNHH Rulo Nam Hải.

5. Bộ môn Công nghệ In Trường đại học Bách khoa Hà Nội

6. Công ty TNHH TM dịch vụ kỹ thuật Toàn Ấn.

7. Công ty TNHH TOY INK Việt Nam.

8. Công ty TNHH In ấn Đa Sắc

9. Công ty cổ phần giấy bãi bằng.

10. Công ty TNHH In và dịch vụ thương mại Phú Thịnh.

II. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Quang Đoài - Phó giám đốc Công ty TNHH In Ấn Đa Sắc

2. Ông Nguyễn Văn Quý - nguyên Chánh văn phòng Hội In Hà Nội.

3. Ông Trần Thái Sơn - Chánh văn phòng Hội In Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Công Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên In Quân đội I.

5. Ông Đỗ Đức Phương - Công ty TNHH một thành viên In Quân đội I

6. Ông Trần Công Cách - Phó Chánh  văn phòng thường trực Hội In Hà Nội.

7. Bà Mai Thị Hoa - Nhân viên văn phòng Hiệp hội In Việt Nam.

8. Ông Huỳnh Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP

    dịch vụ viễn thông và In Bưu điện.

9. Ông Trần Văn Cường - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH một TV In văn hóa phẩm 10. Ông Nguyễn Việt Đức - Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty giấy Việt Nam.

11. Ông Nguyễn Bắc Sơn - Nhà văn - Nguyên trưởng phòng - Phòng Quản lý

    BCXB - Sở VHTT Hà Nội.

12. Ông Đỗ Sơn Hà - Nguyên chuyên viên chính Bộ nội vụ.

13. Ông Nguyễn Thế Hạnh - Giám đốc - Xí nghiệp In Thái Bình.

14. Ông Phạm Mạnh Thường - nguyên Giám đốc Công ty CP In Nam Định.

Nguồn: Hội In Hà Nội

Tag:

Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức Hội > QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Tin đã đăng

Tiện ích

Nhận tin từ hội

Hội thao nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành xuất bản - in - phát hành năm 2014

Hội nghị tổng kết thi hành Luật xuất bản 2004

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp In ấn Trung Quốc lần thứ 8

Hội thao kỷ niệm 61 năm ngành XB-In-Phát hành sách VN
Liên kết

Đóng góp  dự thảo

Bay cùng Vietnam Airlines

Quốc khánh 2/9

Giấy mời họp mặt